Mayıs sayımız çıktı! 


Dergimizin 119. sayısı 1 Mayıs'tan itibaren D&R, Remzi ve İnkilap Kitabevi gibi seçkin satış noktalarında.


DERGİMİZİ TURKCELL DERGİLİK, TÜRK TELEKOM E-DERGİ VE QUALITYOFMAGAZINE.COM ONLİNE PLATFORMLARINDAN OKUYABİLİRSİNİZ!


Keyifli okumalar!


Şifremi Unuttum
Kaydol

Gizle

Armed Güvenlik Sinema Film Yapım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz 'Kadının Gücü' seminerine katıldı

29.11.2018

26 Kasım'da Marmara U¨niversitesi Sultanahmet Yerles¸kesin’de Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın C¸alıs¸maları Uygulama ve Aras¸tırma Merkezi (ESKAR) tarafından “Kadının Gu¨cu¨” temalı bir panel du¨zenlendi. Panelin moderatorlu¨gˆu¨nu¨ Semra Karabas¸, sunuculugˆunu ise Mehmet C¸elikyay yaptı. 


Konus¸ma Mustafa Kemal Atatu¨rk ve silah arkadas¸larına saygı durus¸unun ardından bas¸layan panelin konus¸macıları AK Parti I·stanbul Milletvekili Sare Aydın, Bru¨ksel Milletvekili Mahinur O¨zdemir, Dr.O¨gˆr.U¨yesi H.S¸ule Albayrak ve Gazeteci O¨gˆr. U¨yesi Zeynep Bayramogˆlu idi.


Ac¸ılıs¸ konus¸masını ESKAR Mu¨du¨ru¨ Prof. Dr. Fatma Ayanogˆlu 25 Kasım Kadına S¸iddete Kars¸ı Mu¨cadele ve Dayanıs¸ma Haftasında bugu¨n medyada hakim olan ezik ve gu¨c¸su¨z kadın vurgusunun artık gu¨c¸lu¨ ve ayakları yere basan, es¸i ve c¸ocukları ile ailesinin yanında olan kadın vurgusu ile degˆis¸mesi gerektigˆini so¨yleyerek yaptı. Panele katkılarından dolayı ESKAR yo¨netim kurulu u¨yeleri Prof. Dr. Eris¸ah Arıcan’a, Fatmanur Altun’a; TU¨RGEV, O¨NDER, SETA gibi vakıflara; I·stanbul Ticaret Odası, I·stanbul Kuyumcular Odası, Maliye Bakanlıgˆı ve Adalet Bakanlıgˆı’na; Milletvekili Yavuz Subas¸ı’na, I·s¸ adamları Fuat Tosyalı, Kemal Akar’a; Akkus¸ Grubuna, Fidanlar Grup Bas¸kanı Sabahattin Fidan’a tes¸ekku¨rlerini sundu.
 Marmara U¨niversitesi Rekto¨r Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa C¸elen’in panelistlere ve degˆerli konuklara hitaben yaptıgˆı kars¸ılama konus¸masının ardından panel bas¸ladı.


Bru¨ksel Milletvekili Mahinur O¨zdemir Tu¨rkiye ve Avrupa’da kadınların istihdam durumunu kars¸ılas¸tırarak Avrupa’da c¸alıs¸an kadınlara sagˆlanan kolaylıkların daha az oldugˆunu dile getirdi. Kadınların, is¸ yas¸amında cam tavanla kars¸ılas¸tıklarını yani belirli bir noktadan sonra yu¨kselemediklerini so¨yledi. Siyasetin kadını biraz erkekles¸tirdigˆini, ev ve aile yas¸amından soyutladıgˆını; bu yu¨zden kadınların bu atılımlardan korktugˆunu ancak el attıkları her is¸i hakkıyla yapabileceklerine inandıgˆını ifade etti. Gerek is¸ yas¸amında gerek de siyasi temsilde kadınların eksikligˆinin kotayla kapatılmaya c¸alıs¸ıldıgˆından ancak kadın olgusu toplum ic¸erisinde dogˆru bir s¸ekilde degˆerlendirildigˆinde buna ihtiyac¸ kalmayacagˆından bahsetti.


Gelenegˆin son so¨z hakkını kadına bıraktıgˆını ve kadını sosyal yas¸amda bir tehdit olarak go¨rmedigˆini ac¸ıklayarak so¨zlerini sonlandırdı.


Gazeteci O¨gˆr.U¨yesi Zeynep Bayramogˆlu, konus¸masını kadının gu¨cu¨nu¨n hem cenneti hem de cehennemi getirebilecegˆini so¨ylerek ac¸tı. Tero¨r o¨rgu¨tlerinin eleman devs¸irmek gibi emek isteyen bir is¸te kadını so¨mu¨rdu¨gˆu¨nu¨ ifade etti. Aileyi var edenin anne oldugˆunu ve tero¨r o¨rgu¨tlerinin cogˆrafyadaki zor yas¸am kos¸ullarından faydalanarak kadınları kullandıklarını, kadınlar u¨zerinden de c¸ocuklara ulas¸tıklarını so¨yledi. Bo¨lgede aktif olan otuz sekiz tero¨r o¨rgu¨tu¨nden on sekizinin yalnızca kadınlardan olus¸tugˆunu belirtti. 


Bir c¸ok uzmanın katılımıyla gerc¸ekles¸en to¨ren toplumun kadın ve erkekle bir bu¨tu¨n oldugˆunu, bu bu¨tu¨nu¨n yarısının go¨rmezden gelinerek su¨rekli bir kalkınma sagˆlanamayacagˆının ve mutlu kadının mutlu topluma giden yol oldugˆunun bir kez daha ifade edilmesi ve katılımcılara plaket takdim edilmesi ile sonlandı.

13